Egy újabb hétvége, egy újabb eredményes tanítási nap! Eddig beszámolóinkban a DIÓ tanítási napokról esett szó, de igazság szerint nem minden órát vettünk szemügyre. Az idei tanévben is elérhető volt a Felnőttképzés, mint választható alternatíva, s hogy mi zajlik az órákon, azt összeszedtük néhány mondatban:

A felnőttképzés mindig is egy különleges válfaja volt az oktatásnak, itt ugye a nyelvet idegen nyelvként oktatják, amelynek módszertana eltérő a magyart anyanyelvűeknek oktató módszertantól.  Ettől függetlenül jól halad a társaság, a 3. foglalkozáson például a kérdő mondatokkal foglalkoztak, majd a kijelentő és eldöntendő kérdés hangsúlyozását gyakorolták. A szórendben változás nem történik, a hangsúly azonban jelzi, hogy kérdő vagy állító a mondat: Te ír vagy. – Te ír vagy?  – Ez a feladat sok vicces pillanatot szült. Ezt követően a kérdőmondatok szórendjéről tanultak, megnézték mi a különbség a két mondat között:

Miért tanulsz magyarul? – Miért magyarul tanulsz?

Az óra második felében a birtokos személyjeleket gyakorolták egyes szám első és második személyben. Ezután a családtagok bemutatása került előtérbe egy családfa segítségével. Az utolsó gyakorlat egy páros feladat volt. A pároknak a “Mi a kedvenc városod/filmed/könyved” stb. kérdésekre kellett válaszolniuk. A diákok ezzel a feladattal is a birtokos személyjeleket gyakorolhatták, és közben rengeteg új szót ismerhettek meg. A tanóra végén olyan kifejezéseket tanultak, amelyekben birtokos személyjel van. Ilyen például a melegem van. Tisztázták azt is, nem mindegy, hogy melegem van vagy meleg vagyok.  A személyjeleknél maradva a kutya bajom is előkerült. A kutya szóval több kifejezés jelentését is átbeszéltük: kutya hideg, kutya világ, kutyafáját, stb.

A legutóbbi órán sok új szót tanulhattak. Először a mindennapi használati tárgyak neveit gyakorolták egy társasjáték segítségével, aztán gyakran használt mellékneveket és azok ellentétpárjait tanulták meg egy szódominó segítségével. A birtokos személyjeleknél maradva átnézték a testrészek neveit is. Ez azért fontos, hogy el tudják mondani például, hogy fáj a fejem, fáj a torkom. A mindennapi kommunikációhoz tartozó életből vett példákkal kell foganatosítani a nyelvtanulást. Megtanulták az  -é birtokjelet és a birtokos személyes névmásokat egyes számban. Végül elkezdték gyakorolni a többszörös toldalékolást is: pl: táskámban.  A csoport nagyon jól halad, hála nagyszerű tanárunknak, Pomaházi Zsuzsannának.

Comments are closed.