2013 április 3-tól életbelépő változások

Akik 260 vagy több PRSI járulékot fizettek, azoknak a 12 hónapról 9-re csökken, akik kevesebbet, azoknak 9 hónapról 6 hónapra csökken. Akik az életbelépésig 6 vagy több hónapja kapják a segélyt, azokat a változások nem érintik.

Munkahelyi gyakorlat álláskeresőknek

JobBridge  a Nemzeti Gyakorlati Séma munkahelyi elhelyezést biztosit azoknak, akik legalább három hónapja regisztráltak a Jobseekers Benefitre ( 3 havi aláírás megvolt). A FAS Munkahelyi Elhelyezési Programja 9 hónap munkahelyi tapasztalatszerzésre biztosit lehetőséget frissen diplomázottaknak és minden más munkanélküli személynek.

SZABÁLYOK

Ahhoz hogy jogosult legyen a Jobseekers Benefit-re a következőknek kell megfelelnie:
– Legyen munkanélküli ( teljesen munkanélküli vagy legálabb 6 ból 3 napot munkanélküli)
– Legyen 66 év alatti
– Legyen megfelelő mennyiségű PRSI hozzájárulás befizetése
– Legyen alkalmas munkavégzésre
– Legyen elérhető munka ügyben és keressen munkát
– Legyen jelentős mennyiségű munkaidő vesztése (munkáltató által csökkentett munkaóra) és ennek eredményeképp legyen munkanélküli legalább 3 napot a 6-ból

PRSI hozzájárulás

Hogy megfeleljen a Jobseekers Benefit követelményeinek, Class A, H vagy P jellegű PRSI hozzájárulást kell fizetnie. Class A –t fizet a legtöbb privát szektorban dolgozó. Class H-t a katonák, tartalékosok és a katonai nővérek, akik nem tartozhatnak a Jobseekers Benefit juttatásai alá amíg el nem hagyják a hadsereget. Hogy megfeleljen a követelményeknek a következőknek kell teljesülnie:
– Legalább 104 hét befizetett PRSI-nak kell lennie
ÉS
– Ebből 39 hétnek az arra vonatkozó adóévben kellet történnie (minimum 13 hét befizetett hozzájárulás*)
VAGY
– 26 hét befizetett PRSI az arra vonatkozó adóévben és 26 hét befizetett PRSInak az azt megelőző adóévben
*Ha nincsen 13 hét befizetett PRSI hozzájárulása az arra vonatkozó adó évben akkor legalább 13 hetet kellet befizetnie a következők szerint:
 – az arra vonatkozó adóév előtti 2 adóévben
– Az utolsó teljes adóévben
– a jelenlegi adóévben.
Az arra vonatkozó adóév az a kérvény beadási ideje előtti adóév előtti  teljes adóéve. Tehát a 2012ben beadott kérvény esetében ez a 2010es évet jelenti. Vannak különleges feltételek, amelyek esetében Creditált Hozzájárulás jár. Például belépés előtti credit jár a legelső munkakezdés elso hetében. Habár ez esetben is csak akkor járhat a Jobsekers Benefit ha már 104 hét PRSI hozzájárulás lett befizetve. Credit járhat akkor is ha bizonyos szociális juttatásokat vagy szolgáltatásokat veszünk igénybe mint például Jobseekers Benefit, (ha 6 napos munkahétre jár), Jobseekers  Allowance vagy Illness Benefit. Más EU vagy EEA államokban fizetett hozzájárulás hozzáadódik az Ir hozzájáruláshoz. Ha Jobseekers Benefit ért folyamodik és a kötelező hozzájárulások más EU vagy EEA államban lettek befizetve, akkor az utolsó PRSI hozzájárulásnak Írországban kellet lennie.

Munkaképesség

Ön képes a munkára amíg nem bizonyítja másképp. Orvosi papírokkal kell igazolni a munkaképesség elvesztését. Ha valamennyi időn keresztül nem volt munkaképes, akkor orvosi igazolással kell alátámasztani hogy újra munaképes. Ha beteg és nem képes a munkára akkor alkalmas lehet Illnes Benefit-re .

Elérhető munkaügyben és általánosan munkát keres

Elérhetőnek kell lennie munkaügyben és aktívan munkát kell keresnie hogy megkaphassa a Jobseekers Benefit-et. Megkérhetik, hogy bizonyítsa, hogy aktívan munkát keres. Például kérhetnek leveleket, amik bizonyítják, hogy jelentkezett munkahelyekre, de elutasították.

Nem alkalmas munkára

Kizárhatják az elérhető munkaügyben  kategóriából és nem lesz alkalmas Jobseekers Benefit-re ha nem elfogadható elvárásokat támaszt az alábbiakkal:
– A munkavégzés természete
– A munkaórák
– A fizetés
– A munka időtartama
– A munka helyszíne
Minden esetben ha a Döntő Hivatalnok olyan véleményre jut, melyben azt gondolja, hogy nem megfelelő elvárásokat támaszt a fentebbiekben, önt meginterjúvolják és alkalmat kap a megfelelő válasz megadására. Ha beteg vagy idős személyt lát el, alkalmas lehet a Carers Benefit-re.

A juttatás csökkentése

A Social Welfare Act 2010 előírja hogy a juttatást csökkenthetik amennyiben ön:
– Visszautasít egy megfelelő képzést a Department of Social Protection hivatalnoka vagy a FAS által felajánlva
– Elutasítja az Employment Action Plan-t, nem jelenik meg EAP találkozókon a FAS hivatlnokkal vagy bármilyen más okból kiesik az EAP procedurából.

Munka elvesztése

Jelentős foglalkoztatottsági veszteség kell hogy érje vagy legalább egy napi munkavégzést kell elvesztenie és ennek eredményeképp a 6 napból 3at munkanélküliként kell eltöltenie . A megkeresett fizetésnek is tükröznie kell  ezt a veszteséget.

Kizárhatnak a Jobseekers Benefit alól 9 héten át ha

– Önkéntesen hagyta el a munkahelyét mindenféle különösebb ok nélkül
– Ha rosszhiszemű magatartás miatt vesztette el a munkáját
– Visszautasított egy ajánlatot ami megfelelő alternatív munkát vagy képzést jelentene
– 55 év alatti és több mint 50,000 euro nyugdíjat kap. A felfüggesztés időtartama  (akár 9 hétig) a juttatás mértékétől függ.

A Jobseekers Benefit időtartama

2008 október 15 óta ha legalább 260 befizetett PRSI hozzájárulása van akkor akár 12 hónapon át (312 nap), ha kevesebb mint 260 befizetett PRSI hozzájárulása van akkor akár 9 hónap (234 nap). Ha 18 éven alatti akkor maximum 6 hónap.

Megújított Jobseekers Benefit

Hogyha felhasználta a Jobseekers Benefit-et (letelt a 9-12 hónap) újra kérelmezhet JBt ha ledolgozott és befizetett minimum 13 hét PRSIt. Ha dolgozik és mellette  kap JB-t mint például szisztematikus rövid időtartamú munkák esetén, a 13 heti hozzájárulás elkezdődik amint lejárt a 156 napos JB.

Díjak

A Jobseekers Benefit-et a munkanélküliség első három napján nem jár. (az első bármely három napja, nem feltétlenül egymást követő, 6 összefüggő napon belül.)
Ha másodjára lesz munkanélüli 26 héttel az első JB juttatás utaán akkor a kérelme nem minősül új kérelemnek és nincsen első 3 nap fizetés nélkül.
Személyes Rátát kap majd, és emellé kaphat Minősített Felnőtt és Eltartott Gyerek kiegészítést.

Fizetés

A Jobseekers Benefitet minden héten a helyi Posta Hivatalban lehet felvenni. Érvényes, fotót tartalmazó személyes igazolásra alkalmas okmányt kell vinnie, hogy felvehesse a juttatást.  A következők számítanak ennek:
– Vezetői Igazolvány
– Útlevél
– GNIB kártya
A posta személyzete felkérheti, hogy igazolja magát.

Extra Juttatások

Ha kapja  Jobseekers Benfitet akkor a következő juttatásokra is jogosult lehet:
• Mortgage Interest Supplement vagy Rent Supplement – Supplementary Welfare Allowance Séma alapján
• Back to School Clothing and Footwear Allowance – egy juttatás mely segít a gyermekekiskoláztatása és ruháztatása esetén
• Medical card – ha a bevétele egy bizonyos szint alatt van, jogosult lehet Medical Card ra, Ez fedezi a háziorvosi látogatásokat, bizonyos recepteket és így tovább. Vegye fel a kapcsolatat a helyi Health Centre Office-va további informácóér.
• School Book Scheme –  Az iskola igazgatója adhat büvebb felvilágosítást ez ügyben.
Household Benefits Package vagy Free Travel juttatásokra nem jogosult Jobseekers Benefit mellet.

Hogyan jelentkezzen

A munkája elvesztésének első napján kell jelentkeznie. Ez azért fontos mert az első három nap nem fizetett. Innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat: ha 2 éven belül nem jelentkezett UP 1, ha 2 éven belül már jelentkezett UP 6
Itt találhatja a szükséges dokumentumok listáját. Ha nincsen is meg az összes dokumentum, kezdje el a jelentkezési procedúrát és csatolja később a hiányzókat.
Ha úgy gondolja hogy jogtalanul utasították el kérelmét, fellebbezhet a döntés ellen.

Hol jelentkezzen

A helyi szociális irodában. (Social Welfare Local Office)

Jobseekers Benefit P45 nélkül

Ha az előző munkáltató nem adta ki a P45-öt ez késleltetheti a juttatást. Ebben az esetben is érdemes jelentkezni habár addig nem kezdhetik meg a juttatás folyósítását amíg nem igazolják az előző munkásságát. Ha nincs P45öse akkor a Hivatal felveszi a kapcsolatot az előző munkáltatójával.  Ha ez sem éri el az előző munkáltatójánál, hogy kiadja a P45-öt, akkor kérheti hogy kitöltse az IA49 es formanyomtatványt a Social Welfare Office-be. Ez a nyomtatvány kijelenti hogy ön úgy hiszi hogy az előző munkáltatója nem tartotta be a PRSI szabályokat. Ilyenkor egy nyomozás indul a cég ellen. Ettől a nyomtatványtól nem kap P45-öst de segít a hivatalnak.
/forrás:www.citizensinformation.ie fordítás:irmagyarinfo.com/

Comments are closed.