Munkahelyi gyakorlat álláskeresőknek
JobBridge  a Nemzeti Gyakorlati Séma munkahelyi elhelyezést biztosit azoknak akik a legalább három hónapja regisztrálnak a Jobseekers Allowancere ( 3 havi aláírás megvolt). A FAS Munkahelyi Elhelyezési Programja 9 hónap munkahelyi tapasztalatszerzésre biztosit lehetőséget frissen diplomázottaknak és minden más munkanélküli személynek.

SZABÁLYOK

Ahhoz hogy jogosult legyen a Jobseekers Alowance-re a következőknek kell megfelelnie:
– Legyen munkanélküli ( teljesen munkanélküli vagy legálabb 6-ból 3 napot munkanélküli)
– Legyen 66 év alatti de 18 felett
– Legyen alkalmas munkavégzésre
– Legyen elérhető munka ügyben és keressen munkát
– Feleljen meg a Means Test-nek
– Feleljen meg a Habitual Residence Condition-nak (ami nincs meghatározva a törvényben, de gyakorlatilag azt jelenti hogy bizonyítható hosszabb távú kapcsolata legyen  Írországgal, ami a jövőben is várhatóan megmarad)

Munkanélküliség

Hogy megkapja a Jobseekers Allowancet-t munkanélkülinek kell lennie. Ámbár vannak bizonyos körülmények, amik szintét megfelelnek eme juttatáshoz. Ide tartozik a Part time vagy Casual munka, csökkentett munkahét, (kevesebb mint 3 nap hetente), Lay off( ha a munkáltató valamilyen indoknál fogva ideiglenesen nem tudja foglalkoztatni), magánvállalkozás (ha a bevétel bizonyos szint alatt van), önkéntes munka, sztrájk( ha sztrájkon vesz részt nem jár, de ha a sztrájk miatt kiesik a keresete akkor igen)

Munkaképesség

Ön képes a munkára amíg nem bizonyítja másképp. Orvosi papírokkal kell igazolni a munkaképesség elvesztését. Ha valamennyi időn keresztül nem volt munkaképes, akkor orvosi igazolással kell alátámasztani hogy újra munkaképes. Ha beteg és nem képes a munkára akkor alkalmas lehet Illnes Benefit-re .

Elérhető munkaügyben és általánosan munkát keres

Elérhetőnek kell lennie munkaügyben és aktívan munkát kell keresnie, hogy megkaphassa a Jobseekers Allowance-t. Megkérhetik, hogy bizonyítsa aktívan munkát keres. Például kérhetnek leveleket, amik bizonyítják hogy jelentkezett munkahelyekre de elutasították.

Nem alkalmas munkára

Kizárhatják az elérhető munkaügyben  kategóriából és nem lesz alkalmas Jobseekers Benefit-re ha nem elfogadható elvárásokat támaszt az alábbiakkal:
– A munkavégzés természete
– A munkaórák
– A fizetés
– A munka időtartama
– A munka helyszíne
Minden esetben ha a Döntő Hivatalnok olyan véleményre jut, melyben azt gondolja, hogy nem megfelelő elvárásokat támaszt a fentebbiekben önt meginterjúvolják és alkalmat kap a megfelelő válasz megadására. Ha beteg vagy idős személyt lát el, alkalmas lehet a Carers Benefit-re.

Means Test

A Jobseekers Allowance egy means test-en keresztül elérhető juttatás. A Means Testnek egy bizonyos szint alatt kell lennie, hogy megkaphassa a Jobseekers Allowance-t. A Means Test figyelembe veszi minden forrásból származó bevételét, amibe beleszámít a partnere, civil partnere, élettársa bevétele is. A teljes háztartás bevételét ezután levonják a személyi kvótából és így kapja meg a végül folyósított összeget.

Kizárás a Jobseekers Allowance alól

Kizárhatják  a Jobseekers Allowance  alól 9 héten át ha:
– Önkéntesen hagyta el a munkahelyét mindenféle különösebb ok nélkül
– Ha rosszhiszemű magatartás miatt vesztette el a munkáját
– Visszautasított egy ajánlatot ami megfelelő alternatív munkát vagy képzést jelentene

A juttatás csökkentése

A Social Welfare Act 2010 előírja hogy a juttatást csökkenthetik amennyiben ön:
– Visszautasít egy megfelelő képzést a Department of Social Protection hivatalnoka vagy a FAS által felajánlva
– Elutasítja az Employment Action Plan-t, nem jelenik meg EAP találkozókon a FAS hivatlnokkal vagy bármilyen más okból kiesik az EAP procedurából.

Fizetés

A Jobseekers Allowance-t minden héten a helyi Posta Hivatalban lehet felvenni. Érvényes, fotót tartalmazó személyes igazolásra alkalmas okmányt kell vinnie, hogy felvehesse a juttatást.  A következők számítanak ennek:
– Vezetői Igazolvány
– Útlevél
– GNIB kártya
A posta személyzete felkérheti, hogy igazolja magát.

Extra Juttatások

Jobseekers Allowance-szal együtt a következő juttatásokra is jogosult lehet:
• Rent Supplement – Az albérlet támogatása
• Mortgage Interest Supplement vagz Rent Supplement – Supplementary Welfare Allowance Séma alapján
• Fuel Allowance – Októbertől Áprilisig járó támogatás a fűtés megsegítésére (15 hónap Jobseekers Allowance után)
• Back to School Clothing and Footwear Allowance – egy juttatás mely segít a gyermekekiskoláztatása és ruháztatása esetén
• Medical card – ha a bevétele egy bizonyos szint alatt van, jogosult lehet Medical Card ra, Ez fedezi a háziorvosi látogatásokat, bizonyos recepteket és így tovább. Vegye fel a kapcsolatot a helyi Health Centre Office-va további információért.
• School Book Scheme –  Az iskola igazgatója adhat bővebb felvilágosítást ez ügyben.
Household Benefits Package vagy Free Travel juttatásokra nem jogosult Jobseekers Allowance mellet.

Hogyan jelentkezzen

A munkája elvesztésének első napján kell jelentkeznie. Ez azért fontos mert az első három nap nem fizetett.
Innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat. (ha 2 éve nem jelentkezett UP 1, ha 2 éven belül jelentkezett UP 6 jobb fent)
Itt találhatja a szükséges dokumentumok listáját. Ha nincsen is meg az összes dokumentum, kezdje el a jelentkezési procedúrát és csatolja később a hiányzókat.
Ha úgy gondolja, hogy jogtalanul utasították el kérelmét fellebbezhet a döntés ellen.

Hol jelentkezzen

A helyi szociális irodában. (Social Welfare Local Office)
/forrás:www.citizensinformation.com fordítás:magyarinfo.com/

Comments are closed.