Írország egyik védőszentje Szent Brigitta, akinek népszerűsége vetekedik Szent Patrikéval. Ő volt Írország első apácája, aki félig vakon egy tölgyfa alatti kunyhóban élt. Bár szenteknél sose lehet tudni, annyi meseszerű történet kering róluk.

Az egyik fennmaradt sztori szerint Brigitta apja egy druida volt, míg anyja Brigitta apjának rabszolgájaként élte mindennapjait. Máshol viszont csak annyit írnak a származásáról, hogy egy skót nemes lányaként látta meg a napvilágot. Vannak, akik kétségbe vonják a létezését, mivel szerintük Brigitta esetében is egy kelta istennő keresztény átemeléséről van szó. A kelta Brigitta a költészet, az ékesszólás és a láng istennője volt, akire főbb vonásaiban állítólag igen hasonlít a keresztény Brigitta.

Több forrás beszámol arról, hogy Brigitta kicsi korától kezdve a szegények és a betegek megsegítésén fáradozott, közben pedig csodás dolgok történtek körülötte. Egy alkalommal például egy leprás tejet kért tőle, de Brigitta csak tiszta vizet tudott neki adni. Ám a víz tejjé változott a kezében, és a leprás meggyógyult tőle. Szolgasorból való felszabadulását is a jószívének köszönhette. Apja ékkövekkel díszített kardját odaadta egy arra járó szegényembernek, mire apja nagyon mérges lett, de az esetnek szemtanúja volt a király, aki meglátta Brigittában a színtiszta jóságot, és arra ösztönözte a lány apját, hogy szabadítsa fel Brigittát.

Brigitta szép lány volt, és amikor eladó sorba került, akadt is kérője bőven. Brigitta viszont, mint Szent Patrik tanítványa, kizárólag az ige hirdetésének és az elesettek felkarolásának akarta szentelni az életét, így szüzességét már korábban Istennek ajánlotta. Brigitta fohászkodni kezdett az Úrhoz, hogy verje meg őt valamilyen testi hibával, mely elriasztja a kérőket. Kívánsága teljesült, és fél szemére megvakult. Van, ahol némi horrorral fűszerezve úgy tálalják a történetet, hogy Brigitta nem egyszerűen megvakult, hanem a szeme megpattant és kifolyt. A többség viszont szimpla látásvesztésről számol be, illetve van, ahol csak átmeneti vakságot emlegetnek.

Brigitta a mai Kildareben rendezkedett be egy tölgyfa alatt. Kolostort alapított, és terjesztette a hitet. Az egyik leghíresebb esete egy haldokló pogány nagyvezér volt, akinek a halálos ágya mellett nádból font egy keresztet. A férfi magához ölelte a keresztet, és Brigitta szavainak hatására még halála előtt megkeresztelkedett. A nádból font kereszt pedig egyike lett Brigitta jelképeinek. Sokat emlegetett történet Brigittáról az is, amikor fürdőzés közben rárontott egy szolgáló, hogy meg kell vendégelniük a püspököket, de kifogytak a sörből. Brigitta megnyugtatta a szolgálót, kimászott a kádból, és a fürdővizét töltötte ki a püspököknek, akik állítólag se azelőtt, se azután nem ittak olyan finom sört.

Napjainkban számos módon tisztelegnek Szent Brigitta emléke előtt. Iskolák, templomok, hidak, utcák viselik a nevét. Február 1-én – Szent Brigitta napján – sokan felkeresik Kildareben Brigitta kútját. A minipark egyik nevezetessége a kútnál álló „rongyfa”. A hiedelem szerint, aki beteg, annak valamilyen ruhadarabját a fa ágára kell kötni, és a betegség eltűnik, ahogy rohad a ruhadarab. (A parkocskához a Kildare Town Heritage Centre felé kell menni, útközben jól követhetően kitáblázták, hogy merre van a kút. A parkolási lehetőség minimális.)

Comments are closed.