Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala, készített és közzétett egy felmérést, amely az életminőséget meghatározó tényezők vizsgálatával foglalkozik. Az eredményeket abból az apropóból hozták nyilvánosságra, hogy március huszadika a boldogság nemzetközi napja.
Mit mondanak a számok?
Olyan összetevőket vettek számba, mint az egy főre jutó GDP, az átlagjövedelem, a foglalkoztatottság, a tartós munkanélküliség, a várható élettartam, az oktatás, az iskolából kimaradók száma, az emberölési arány, a váratlan anyagi kiadások megoldása, a természeti adottságok és a lakó környezet.
Az adatok szerint Írországban igen magas a tartós (12 hónap vagy annál több ideje tartó) munkanélküliség aránya. E tekintetben csak Görögország, Spanyolország, Horvátország és Szlovákia ért el rosszabb eredményt.
Ugyanakkor az uniós átlag alatt van Írországban az iskolából korán kimaradók száma, ami jó eredmény. A jelentés szerint ez azért fontos faktor, mert azok a 18 és 24 év közötti fiatalok, akik az alsó középfokú oktatásnál befejezték a tanulmányaikat, nagyobb eséllyel válnak a társadalmi kirekesztettség és a szegénység áldozataivá.
Optimista írek
Az egy főre jutó GDP alapján Írország a harmadik legjobb eredményt érte el Luxemburg és Ausztria mögött. A vásárlóerő mértéke (PPS) szerint jobb eredményt ért el, mint Németország, az Egyesült Királyság vagy Franciaország.
A felmérés szerint Írországban magas az életszínvonal. Az eredmények alapján az általános elégedettségi szint olyan, mint Belgiumban. A lista élére Dánia került, szorosan mögötte végzett Svédország és Finnország. A megkérdezett írek 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egy átlagos napon több pozitív dolog történik vele, mint negatív. Az uniós átlag 80 százalék. Az írek 97,1 százaléka véli úgy, hogy probléma esetén számíthat arra, hogy időben rátalál a megoldásra. A napjainkban jellemző gazdasági nehézségek közepette ez megint csak egy igen jó eredmény.

Comments are closed.