Aki FIS-re jogosult, annak járhat Back to School Clothing and Footwear Allowance is.
Csak az igénylő háztartásában élő gyermekek után jár támogatás. Támogatás a gyermek betöltött 18. életévéig, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek betöltött 22. életévéig jár.
A támogatás eléréséhez:
• a család heti jövedelme egy meghatározott ráta alatt kell legyen.
• az igénylő legalább 19 órát kell dolgozzon hetente (vagy 38-at kéthetente). Szükség esetén az igénylő partnerének órái is beleszámítanak az óraszámba. Magánvállalkozásból származó órát nem lehet beszámítani.
• az alkalmazotti viszony előreláthatólag 3 hónapig kell tartson (meghatározott dátumú szerződés esetén)
Az igénylést évente újítani kell. A jövedelem változása év közben nem befolyásolja a heti támogatás mértékét. Az egyetlen befolyásoló tényező a gyermekek számának változása, ezt levélben kell jelenteni (csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát). Az információ feldolgozása után emelik a juttatás mértékét.
Ha a FIS 52 hetes időtartama alatt a heti óraszám 19 alá csökken (vagy két hét alatt nem éri el a 38-at) és ez a változás tartós, vagy az igénylő elveszíti a munkáját, akkor nem jogosult a további FIS folyósítására. Levélben kell értesíteni a folyósító irodát.

FIS-re nem jogosult az az igénylő, aki

• FAS támogatásban részesül
• munkanélküli támogatásban részesül (Jobseekers Benefit, Jobseekers Allowance)
• átmeneti állami nyugdíjban részesül (State Pension Transition)
• előnyugdíj támogatásban részesül (Pre-Retirement Allowance)
Ha az igénylő partnere bármely fent említett támogatásban részesül, akkor azt bele kell számolni a család heti összjövedelmébe. (Ha az igénylőnek megítélik a FIS-t, akkor a partnere heti támogatásábol levonják az esetleges extra juttatást, amit az igénylő és a gyerekek után kap.)
Egyszülős támogatás
(One-Parent Family Payment, Deserted Wife’s Benefit, Widow’s, Widower’s , Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension)
Gyermeküket egyedül nevelő szülők igényelhetnek FIS-t, ha megfelelnek az alapfeltételeknek.
Anyasági támogatás
(Maternity Benefit, Adoptive Benefit, Healt and Safety Benefit)
Anyasági támogatás mellett igényelhető FIS, ha az igénylő megfelel az alapfeltételeknek. Maternity Benefit esetén a FIS összegét a 26 hét MB és az azt megelőző 26 het munkabérből határozzák meg. A FIS-t  az anyasági támogatás első napjától fizetik. Az igénylő nem jogosult a FIS további folyósítására, ha fizetetlen anyasági szabadságot vesz ki, vagy az anyasági lejárta után nem tér vissza a munkáltatóhoz.
Gyermektartás (külön élő szülők esetén)
FIS-re az a szülő jogosult, akinek a háztartásában a gyermek él. Ha a gyermek a másik szülő háztartásában él, de az igénylő teljes eltartást biztosít a gyermeknek, akkor szintén jogosult FIS-re.
A gyermektartás összegét nem lehet levonni az igénylő heti jövedelméből, illetve a gyermektarást kapó szülő jövedelméhez azt hozzá kell számolni.
Heti jövedelembe nem számít be:
• Child Benefit
• Guardian’s payments
• Supplementary Welfare Allowance
• Carer’s Allowance or Carer’s Benefit (a támogatás harmad része beszámít)
• Domiciliary Care Allowance
• Foster Child Allowance
• Rent Allowance (elbírálás alapján)
• Jótékonysági szervezettől kapott juttatások
Jövedelembe beszámít az igénylő és partnerének:
• alapjövedelme (adólevonás után)
• túlóra, prémium és minden más munkáltatótól kapott jövedelem
• magánvállalkozásbol származó jövedelem
• szociális támogatások
• minden egyébb forrásból származó jövedelem

FIS kalkuláció

Jövedelemalap:
• heti vagy kétheti fizetés esetén utolsó 4 hét
• havi fizetés esetén utolsó 2 hónap
• magánvállalkozásból származó jövedelem esetén 12 hónap
A FIS a mindenkori limit és a heti összjövedelem különbségének 60%-a. A minimum FIS mértéke €20, akkor is, ha a kapott összeg ezt nem éri el.

Igénylés

Ki kell tölteni az igénylőlapot. Nyomtatott példányt a helyi Social Welfare Office-ban is kérhet. Mellékelni kell az utolsó P60-t, legalább 2 bérpapírt (payslip), Certificate of Tax Credit-et (tax irodában kikérhető) és minden igazoló dokumentum másolatát.
Az igénylést a következő címre kell postázni:
Family Income Supplement (FIS) Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland
Információ:
Tel:+353-1-43-334-0000
Locall tel:+353-1-890-927-770
/forrás: www.citizensinformation.ie forditas: irmagyarinfo.com/

 

Comments are closed.