Még itt csenghet fülünkben ahogy a petárdák és tűzijátékok hangja végigsöpört a városon ahogy éjfélt ütött az óra december 31-én, de immár itt az új év, s itt a DIÓ, az új évtized első tanítási napja is! Lássuk, mivel foglalkoztak a nebulók január tizenegyedikén.

Az első osztályban szombaton a k,K, és é,É betűkkel ismerkedtek,megtanulták hangoztatni, olvasni és leírni is. Megismételték az eddig tanult verseket, dalocskákat, mondókákat és elkezdték tanulni a „Lementem a pincébe” kezdetű népi mondókát. A nagy tanulás közepette pedig ha elfáradtak, a Titkos karmester játékkal lazítottak. A második osztályban az ismétlésé volt a főszerep. Az elmúlt félév során vett anyagok újraismétlése, felelevenítése volt a cél. Téma volt továbbá a Karácsonyi ünnepi időtöltés, és a helyes szótagolás. Az Ismétléshez és tudás felelevenítésére a legjobb mód a játék volt, így Csak a végét, Szólánc, Kakukktojás és Erről jut eszembe játékokat játszottak az órákon. A harmadik osztály az idei év első DIÓ-s napját az ÚJ év köszöntésével kezdte. Megnézték az új évi hagyományokat, ismét elolvasták a Himnuszt.  Nyelvtanból az ige további rejtelmeibe tekintettek be és folytatták Varga Katalin ÉN TE Ő könyvének olvasását. Olvasásból a történelmi útjuk során István király nyomában jártak. Majd Krisztával és a  negyedik osztállyal közösen készítettek Vasarely ihletéssel varázsos képeket. A negyedik osztály Nyelvtan órával kezdte. Nyelvtanon a számnevekkel foglalkoztak, és a csoportosításukkal  – határozott és határozatlan számnevek, tőszámnevek, törtszámnevek és sorszámnevek. Ezen kívül a római számokkal és a keltezéssel, -dátummal is foglalkoztak.  Feladatokat oldottak a munkafüzetben, majd a tanultakat a füzetben összefoglalták. Irodalom órán felidézték a múlt évben olvasott mondákat (eredetmonda,  honfoglalás kori és kalandozások-korabeli mondák,  mondák Szent Istvánról,  Szent Lászlóról, Mátyás királyról). Ezt követően a mohácsi csatáról nézhettek meg egy kisfilmet, s miután megvolt a kellő impulzus a mozgóképet követően, az olvasókönyvben is olvastak a mohácsi csatáról Jókai Mór leírásában. Az oviban a karácsonyi, adventi  témakört ismételtük majd meghallgattak egy mesét. Ezt követően megbeszélték a Három királyok történetet összekapcsolva a január hatodikai vízkereszt  népszokással. Játékos tanulásként megtanulták a pont pont vesszőcske mondókat, majd a Három királyok történetet felelevenítendő, papír gurigára elkészítették a királyokat. A kézműves foglalkozáson több feladat elé állították a gyerekeket. Belépve a terembe rögtön egy felrajzolt ugróiskola elé, amit teljesítve eljuthattak a következő feladatig. Üdítő lelkesedéssel próbálkozott mindenki a leggyorsabban és tökéletesen végig ugrálni a „pályán”. Az ugró iskolát átugorva a következő feladatnál szintén az ugrásé volt a főszerep, amelyben a Lengetőt készítették elő, mint tánc alaplépést. Aki mindezt sikeresen teljesítette, betekintést nyerhetett Vásárhelyi Győző magyar – francia festő, szobrász Op-Art képviselőjének művészetébe, ugyanis a foglalkozás hátralevő részében Vasarely rajzokat készítettek. A felnőttképzésben Az új évet egy bemelegítő feladattal kezdték: a számok gyakorlása volt a cél egy bingó játék segítségével. Ezután átismételték a szabályos igék és az -s, -sz, -z végű igék ragozását. Miután mindent megbeszéltek, a diákok megismerkedtek az igék egy másik nagy csoportjával, az ikes igékkel. Az órán számos olyan feladat volt, amelyekkel gyakorolhatták a ragozást, illetve memorizálhatták az igék jelentését. Végül azt is megtanulták, hogyan képezhetnek főnevekből igéket a -zik végződés segítségével. A szombati óra után bátran létrehozhatnak olyan új igéket, mint például a luasozik.

Comments are closed.